Handelsbetingelser

Handels-, Fragt-, Og Kreditkøbsbetingelser

 

Generelle oplysninger

Klinik for Helbred og Sundhed

CVR. nr.: 28829639

Adresse: Artillerivej 90, 2300 KBH S.

Mail: kontakt@sundt-helbred.dk

TLF: + 45 52 30 11 23

 

Serviceydelser

Ved serviceydelser forstås ydelser uden fysisk form (kostvejledninger, vejninger, konsultationer, o.lign.).

Serviceydelser sælges online på www.sundt-helbred.dk, via faktura eller ved kontant betaling.

Du kan afbestille din konsultation indtil 8 timer før konsultationens begyndelse, hvorefter betalingen ikke refunderes. Ved rettidig afmelding af din konsultation, får du 100% kreditering af din regning. Ved annullering af din aftale indefor 8 timer før konsultationens begyndelse, refunderes beløbet ikke.

Ved brug af klippekort eller forløbspakke i forbindelse med bookning af en konsultation, refunderes dit klip indtil 8 timer før konsultationens begyndelse. Ved for sen afmelding (senere end 8 timer før konsultationens start), går dit klip tabt.

Klippekort og forløbspakker er personlige. Ubrugte klip kan ikke refunderes eller overdrages. Klippekort er gyldige i 3 år fra købsdatoen.

Ved tilmelding til abonnementsaftaler accepterer du, at Klinik for Helbred og Sundhed kan trække det aftalte beløb på dit kort det antal gange og med det betalingsinterval, som du og Klinik for Helbred og Sundhed har indgået aftale om. Aftalen indgås ved at du accepterer handelsbetingelserne i forbindelse med køb af abonnementet. Du modtager på den mail, du har tilmeldt ved betaling, en kvittering efter hver trækning samt ved tilmelding til abonnementet, og du får automatisk besked fra Klinik for Helbred og Sundhed, hvis dine kortoplysninger pludselig ikke længere er gyldige, eksempelvis i forbindelse med at du har skiftet dit kort.

Klinik for Helbred og Sundhed opbevarer ikke dine kortoplysninger i klinikkens systemer. Alle trækninger foregår via eksternt krypteret system.

 

Levering af varer

Ved varer forstås ydelser, der kan leveres på et fysisk medium (bøger, mm.).

Ved bestilling afsendes ordren normalt indenfor 2-3 hverdage. Undtaget herfra er varer, hvor det er angivet, at det er en bestillingsvare med længere leveringstid. Leveringstidspunkt afhænger af distributørs leveringstid. Alle varer sendes med GLS eller Post Danmark. Alle varer leveres så længe lager haves. Ved bestilling af både lagervarer og varer som er angivet som en bestillingsvare, forbeholder www.sundt-helbred.dk sig ret til enten at sende ordren delvist eller samlet, når bestillingsvarerne er på lager. DER TAGES FORBEHOLD FOR TRYKFEJL, LAGERSTYRINGSFEJL OG PRISÆNDRINGER.

Hvis du fortryder dit køb (Fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret for varer købt på www.sundt-helbred.dk

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os skriftlig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb, og herefter har du 14 dage til at returnere varen. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen. Meddelelsen skal gives til kontakt@sundt-helbred.dk

Ved køb af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, bliver køber bedt om at give sit samtykke, så materialet kan leveres, før fortrydelsesretten udløber. Køber får tilsendt en kopi af sit udtrykkelige samtykke, og mister sin fortrydelsesret, så snart udførelsen begyndes.

 

Persondata ved køb

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

 

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Klinik for Helbred og Sundhed, og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Du giver dit samtykke ved at godkende handelsbetingelserne i fobindelse med køb.

Klinikindehaveren af Klinik for Helbred og Sundhed samt vores Kundeserviceafdeling har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.sundt-helbred.dk er klinikindehaveren.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til www.sundt-helbred.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Klinik for Helbred og Sundhed har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Klinik for Helbred og Sundhed via e-mail kontakt@sundt-helbred.dk

Kreditkortoplysninger krypteres. Vi lagrer ikke dine kreditkortoplysninger. Såfremt du indtaster din e-mailadresse eller dit mobiltelefonnummer accepterer du, at vi kan kontakte dig per mail eller SMS med informationer om din ordre. Bemærk at du accepterer vores persondatapolitik (“behandling af dine data”), når du benytter denne hjemmeside, herunder vores brug af cookies.

 

Reklamation

www.sundt-helbred.dk kontrollerer alle varer inden afsendelse. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb. Når du handler på www.sundt-helbred.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

 

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til:

Klinik for Helbred og Sundhed

Artillerivej 90, kld.

2300 København S

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Du skal kontakte os på kontakt@sundt-helbred.dk inden returnering af din vare. Det letter vores sagsbehandling, og minimerer ekspeditionstiden for reklamationen. Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Vælg en af de årsagskoder du blive præsenteret for. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

 

Andet

Al handel på denne hjemmeside foregår på dansk.

Du skal være fyldt 18 år for at handle på www.sundt-helbred.dk – er du under 18 år skal du have samtykke fra dine forældre.

Når du tegner abonnement/ betaler med kreditaftale skal du indtaste fødselsdato, så vi sikrer at du er over 18 år. Er du under 18 år skal aftalen indgås af en forælder. En aftale kan altid annulleres af en forælder, hvis det skulle vise sig at den er blevet indgået af et barn eller ung under 18 år.

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kontakt@sundt-helbred.dk eller på telefon 52 30 11 23. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. I det tilfælde, henviser vi til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, telefon 41 71 50 00.

Hvis du skulle have yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@sundt-helbred.dk eller tlf. 52 30 11 23.

 

Kreditkøbsbetingelser

 

Omfang

Nærværende kreditkøbsbetingelser er en del af kreditkøbsaftalen omhandlende de på forsiden angivne ydelser/produkter (herefter ydelser).

Kreditkøbsaftaler indgås kun efter skriftlig aftale.

 

Ydelsen

Som vederlag for kreditkøbet af produkter betaler debitor ydelse bagud hver måned, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af kreditkøbsaftalen.

Ydelsen består af renter og afdrag.

Debitorrenten fremgår af kontraktens forside og kræves, fra levering af produkter/ydelser, af den til enhver tid værende restgæld. Renten tilskrives månedligt (renters rente) og beregnes på grundlag af restgælden ultimo i måneden.

Afdrag betales til nedbringelse af det samlede beløb, som specificeret i kreditkøbsaftalen.

Som del af ydelsen betaler debitor moms, skatter, afgifter, kreditpolitiske reguleringer eller andet, som måtte blive pålagt af myndighederne. Ved ændringer heri kan Klinik for Helbred og Sundhed justere ydelsen uden varsel.

Ved forhold (utilfredshed med vejledning, udeblevet resultater), som ikke skyldes Klinik for Helbred og Sundhed’s forhold, er debitor ikke berettiget til at udeblive med betaling af ydelsen.

 

Betalingsbetingelse og gebyrer

Første ydelse betales ved 1. konsultation på klinikken (kun kreditkort). Efterfølgende ydelser bliver trukket fra kundens betalingskort hver d. 1. i måneden.

Debitor er ansvarlig for, at betaling rettidig sker til Klinik for Helbred og Sundhed. Bortkomst af faktura/opkrævninger fra Klinik for Helbred og Sundhed betragtes således ikke som grundlag for betalingsudsættelse.

Indbetalinger fra debitor anvendes til nedskrivning af Klinik for Helbred og Sundhed tilgodehavende i følgende rækkefølge: renter – gebyrer – afdrag mv.

Ved forsinket betaling af ydelse eller andre skyldige ydelser jf. kreditkøbsaftalen, skal debitor betale morarente. Morarenten beregnes med samme rentesats, som rentesatsen der findes på kontraktens forside.  Morarenten beregnes af den til enhver tid værende restgæld fra misligholdelsestidspunktet inkl. rente og omkostninger. Renten tilskrives månedligt (rentes rente). Rykker- og påkravsgebyrer tilskrives jf. den til enhver tid gældende rentelov, pt. kr. 95,00 i rykkergebyr og kr. 95,00 i inkassogebyr. Ved betalingsmisligholdelse vil manglende indbetaling kunne indkræves ved retslig inkasso – herunder ved betalingspåkrav, tvangsauktion og konkursbehandling – samt medføre registrering i RKI.

 

Ændring af gebyrer

De til enhver tid gældende gebyrsatser kan oplyses hos Klinik for Helbred og Sundhed på 52 30 11 23.

Klinik for Helbred og Sundhed kan ændre vilkår og gebyrsatser jf. § 4 med et varsel på mindst 1 måned.

Ændringerne varsles ved offentliggørelse på Klinik for Helbred og Sundheds hjemmeside eller ved fremsendelse af skriftlig meddelelse. Væsentlige ændringer varsles dog ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse.

Ændringer, der ikke er til ugunst for kunden, kan ske uden varsel ved offentliggørelse på www.sundt-helbred.dk.

Ændring af éngangsgebyrer, herunder oprettelsesgebyr, leveringsgebyr mv. kan ske uden varsel ved indførelse i Klinik for Helbred og Sundheds gebyroversigt.

 

Afvikling af ydelser

Ydelserne (vejledninger) sker på en af Klinik for Helbred og Sundhed’s klinikker, og det er debitors ansvar at booke tid og efterfølgende møde op til vejledninger.

Såfremt debitor, i perioden hvor ydelsen ikke er fuldt ud afdraget, ikke ønsker at fortsætte sine vejledninger, er debitor fortsat forpligtet til at betale jf. kreditkøbsaftalen

 

Ikrafttræden og indfrielse

Kreditkøbsaftalen træder i kraft ved levering (1. konsultation).

Debitor kan ved henvendelse til Klinik for Helbred og Sundhed til enhver tid helt eller delvist indfri kreditkøbsaftalen og derved opnå forholdsmæssig nedsættelse af kreditkøbsomkostninger jf. kreditaftalelovens § 26.

 

Debitors ansvar

Udover debitors betalingsforpligtelser har debitor følgende ansvar:

Debitor skal meddele Klinik for Helbred og Sundhed om adresseændring.

Se de til enhver tid gældende betalings- og afbudsbetingelser på www.sundt-helbred.dk

 

Sælgers ansvar

Klinik for Helbred og Sundhed er forpligtet til at have ledige tider, så debitor kan bestille tid til opfølgninger inden for rimelig tid, således der kan gives et kontinuerligt flow i vejledningen.

 

Opsigelse ved misligholdelse

Klinik for Helbred og Sundhed kan opsige kreditkøbsaftalen og kræve at debitor indfrier kreditkøbsaftalen i tilfælde af at:

  1.    Debitor undlader at betale forfaldne kreditkøbsydelser eller andre skyldige beløb rettidigt.
  2.    Debitor afgår ved døden, går konkurs, standser sine betalinger, søger gældssanering eller akkord, eller debitor på nogen anden måde væsentligt forringer sin formuestilling eller betalingsevne, herunder bliver udsat for retslige skridt fra tredjemand.
  3.    Debitor misligholder andre aftaler af enhver art indgået med Klinik for Helbred og Sundhed.
  4. Debitor giver eller har givet urigtige eller mangelfulde oplysninger på spørgsmål som har betydning for indgåelsen af kreditkøbsaftalen, eller optræder i strid med forudsætningerne for indgåelsen, eller på anden måde optræder illoyalt over for Klinik for Helbred og Sundhed.
  5. Aftalen kan opsiges, såfremt debitor ikke senest 10 dage efter opfordring hertil, har bragt misligholdelsen til ophør eller stillet behørig sikkerhed fastsat af Klinik for Helbred og Sundhed.
  6. Hvis kreditkøbsaftalen opsiges af en eller flere af de ovennævnte årsager, fritages debitor således ikke for sin betalingsforpligtelse i forhold til den indgåede kreditkøbsaftale.

 

Overdragelse

Klinik for Helbred og Sundhed er berettiget til at overdrage kreditkøbsaftalen til tredjemand.

Debitor er i disse tilfælde pligtig til at opfylde kreditkøbsaftalen overfor tredjemand såfremt overdragelsen er oplyst til debitor.

 

Persondatapolitik og videregivelse af personoplysinger

Klinik for Helbred og Sundhed behandler oplysninger om debitor med det formål at ydelser indenfor kostrelaterede ydelser. Behandlingen består af kreditvurdering, kundeadministration, risikostyring og markedsføring.

Oplysninger opbevares i fem år, fra sidste transaktion, idet bogføringsloven stiller krav herom.

Den dataansvarlige er:

Klinik for Helbred og Sundhed

Adresse:

 

Debitor giver samtykke til at Klinik for Helbred og Sundhed i forbindelse med en evt. kreditvurdering indhenter oplysninger i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre om debitor.

Klinik for Helbred og Sundhed gør endvidere opmærksom på, at der løbende sker opdatering af kreditoplysninger gennem CPR-registret samt kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre godkendt af Datatilsynet (herunder Aktiv Kreditsikring). Debitor kan ved henvendelse til Klinik for Helbred og Sundhed få oplysning om, hvorfra oplysninger indhentes.

Debitor kan jf. Persondatalovens § 38 trække et afgivet samtykke tilbage. En evt. tilbagekaldelse af samtykke skal ske skriftligt til Klinik for Helbred og Sundhed. Det er frivilligt om debitor vil give Klinik for Helbred og Sundhed de ønskede oplysninger, men Klinik for Helbred og Sundhed er i så fald berettiget til at afvise betjening af debitor.

Bliver Klinik for Helbred og Sundhed opmærksom på at oplysninger om debitor er forkerte eller vildledende, er Klinik for Helbred og Sundhed berettiget til at rette eller slette oplysningerne, således at behandlingen kan ske på et rigtigt grundlag.

Debitor kan til enhver tid få udskrift af de hos Klinik for Helbred og Sundhed registrerede persondataoplysninger på debitor.

Debitor kan klage over Klinik for Helbred og Sundheds´ behandling af oplysninger om debitor til Klinik for Helbred og Sundhed og til Datatilsynet.

 

Markedsføring

Nyhedsbrevet sendes kun ud, når der er reel og aktuel information, som Klinik for Helbred og Sundhed ønsker at dele med sine kunder. Nyhedsbrevet modtages  derfor sjældnere end 1 gang om måneden, og indeholder de bedste og mest aktuelle tilbud, tips til hverdagen, konkurrencer og inspiration og ny viden om kost.

Debitor kan altid frabede sig at modtage flere henvendelser ved at kontakte Klinik for Helbred og Sundhed på kontakt@sundt-helbred.dk.

12 KLAGEADGANG

Debitor har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til:

Klinik for Helbred og Sundhed

Adresse:

kontakt@sundt-helbred.dk

Debitor har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Se mere på www.forbrug.dk eller kontakt Forbrugerombudsmanden på tlf. 41 71 51 51.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med Klinik for Helbred og Sundhed’s virksomhed, som hovedsageligt består af tilbud om kontantlån eller salg af produkter på kredit.

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1487701074538{background-color: #ffffff !important;}” el_class=”inner-padding”][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row]