Lev sundt med PCOS

Dæmp symptomerne ved polycystisk ovariesyndrom med kost til PCOS

Øg livskvaliteten med kostvejledning til PCOS

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er en kronisk lidelse, hvortil der ikke findes en kur. Behandlingen retter sig mod at dæmpe symptomerne, sådan at man kan leve med lidelsen uden at være begrænset i sine drømme og i hverdagen.

Et vigtigt element i behandlingen er en ændring af kost – og motionsvaner, hvilket dog for mange kvinder kan være en stor omvæltning og svært at igangsætte på egen hånd. Kostvejledning til PCOS er virksomt i at mildne symptomer og i at etablere nogle funktionelle levevaner, der gør det muligt at leve sundt og godt med PCOS.

Nedsat frugtbarhed, udeblevne menstruationer, uønsket hårvækst og mange andre symptomer

Symptomerne på PCOS knytter sig særligt til kvindens cyklus og reproduktion,  da lidelsen skyldes en forstyrrelse i kvindens kønshormoner.

Særligt for unge piger, kan det både være en stor fysisk og psykisk belastning at leve med PCOS, hvor øget og uønsket kropsbehåring, akne og eventuelt overvægt kan påvirke selvværdet negativt.

Symptomerne kan være milde og uspecifikke, der eventuelt kan være vanskelige at diagnosticere. Derfor diagnosticeres syndromet først hos nogle kvinder, når de henvender sig til en læge efter mange års fejlslagne forsøg på at blive gravide. Symptomerne kan dog også have en mere alvorlig karakter med ufrugtbarhed og en generelt nedsat trivsel, der viser sig som træthed og utilpashed. Desuden ses en sammenhæng mellem PCOS og en udvikling af sekundære lidelser og sygdomme, som eksempelvis diabetes type 2 (sukkersyge) og hjertekarproblemer.

Har du fået diagnsoticeret polycystisk ovariesyndrom, er tidlig igangsættelse af behandlingen afgørende for at mildne dine symptomer og dermed højne din livskvalitet samt i at forebygge udviklingen af sekundære lidelser. En kostomlægning og øgning af dit aktivitetsniveau en et vigtigt element i behandlingen af PCOS.

Symptomer ved PCOS

Tydelige symptomer

 • Uregelmæssige eller udeblevne menstruationer
 • Nedsat fertilitet (svært at blive gravid)
 • Uønsket hårvækst

 

Mindre tydelige symptomer

 • Træthed
 • Uren hud
 • Humørsvingninger
 • Hovedpine
 • Depression

 

Der ses ofte også en sammenhæng mellem overvægt og PCOS. Dog kan PCOS også forekomme hos normalvægtige kvinder.

Hvad skyldes polycystisk ovariesyndrom?

Polycystiske ovarier betyder at kvindens æggestokke udvikler flere ægblærer end nødvendigt (poly = mange, cyste = blære, ovarie = æggestok).

Disse ægblærer skal under normale forhold frigive æg til æggelederen, hvor en befrugtning eventuelt kan finde sted. En ægblærer danner desuden kønshormoner, der er medvirkende i kvindens cyklus.

En æggestok, der danner mange ægblærer uden at frigive æg, vil også danne mange kønshormoner og skubbe kvindens cyklus ud af balance. Det kan resultere i de ovenvævnte symptomer som menstruationsforstyrrelser, ufrugtbarhed, mm.

PCOS er en almindelig lidelse hos kvinder

Polycystisk ovariesyndrom er den mest almindelige hormonforstyrrende lidelse hos kvinder. Man anslår at ca. 1 ud af hver 10. kvinde lider af PCOS.

 

PCOS rammer både unge og modne kvinder i den fertile (frugtbare) alder. Læs mere om PCOS.

Din livsstil kan påvirke graden af dine symptomer

Sammenhængen mellem kost og PCOS

Polycystisk ovariesyndrom betegnes ikke som en livsstilssygdom, da andre faktorer, herunder genetik, spiller ind. Tendensen til at udvikle polycystiske ovarier er medfødt, og det er altså ikke muligt at få syndromet, hvis man ikke har en arvelig disposition. Der kan også indenfor familier ses en øget forekomst af PCOS såvel som andre lidelser og sygdomme, der ofte er forbundet med syndromet.

Dog spiller livsstilen en vigtig rolle i udviklingen af både PCOS og sekundære lidelser. En uhensigtsmæssig livsstil med en forkert kost og for lidt motion samt eventuelt overvægt har en beviselig forværrende effekt på udviklingen af PCOS såvel som følgesygdomme. Man mener at dette skyldes en nedsat evne til at styre insulin – og blodsukkerniveauer hos kvinder med polycystisk ovariesyndrom, hvilket sandsyngligvis også er årsagen til sammenhængen mellem PCOS og sukkersyge.

Det er endnu ikke muligt at kurere PCOS, men man kan med stor effekt mildne symptomerne og forebygge andre sygdomme via en fokuseret livsstilsomlægning.

Risiko for udvikling af sekundære sygdomme

PCOS er forbundet med flere livsstilssygdomme, selvom syndromet i sig selv ikke er en livsstilssygdom. Dette skyldes formodentlig en stor sammenhæng mellem overvægt og evnen til at styre insulin – og blodsukkernivrauer hos kvinder med PCOS.

Sekundære tilstande og sygdomme ofte forbundet med PCOS

 • Overvægt
 • Insulinresistens med risiko for udvikling af:
  • Metabolisk syndrom
  • Diabetes type 2 (sukkersyge)
 • Hjertekarproblemer 

Kostvejledning til PCOS er afgørende for at bremse udvikling af både PCOS og følgesygdomme.

Hvordan foregår kostvejledning til PCOS hos os?

Polycystisk ovariesyndrom er en kronisk lidelse, og det er ikke muligt at opnå fuld helbredelse. Dog har kost til PCOS en beviselig positiv effekt på symptomerne hos de fleste kvinder.

Hos os vil et forløb fokusere på både kosten og en øgning af dit generelle aktivitetsniveau.

Kost til PCOS

Kostvejledning til PCOS retter sig i første omgang mod at styre dit blodsukker. Formålet er at minimere blodsukkerudsving, der kan fremkalde symptomer.

Ved overvægt er et vægttab en vigtig del af diætbehandlingen. Et vægttab på blot 2-10% kan normalisere menstruation hos de fleste kvinder med syndromet. Et større vægttab på ca. 60% øger markant muligheden for graviditet.

Motion

Motion er en lige så afgørende del behandlingen af polycystisk ovariesyndrom hos både oervægtige og normalvægtige kvinder med PCOS. Derfor vil vi i tillæg til kostvejledningen arbejde med strategier til at øge dit aktivitetsniveau, så det passer ind i din hverdag.

Vil vil aldrig kræve af dig, at du skal dyrke hård fysisk sport eller træne i fitness center flere gange om ugen. Vores erfaring er at en livsstilsomlægning – både med hensyn til kost og motion – kræver realistiske målsætninger, der også kan gennemføres på den lange bane, når motivationen udfordres. Derfor lægger vi i fællesskab en plan for hvordan du kan øge dit generelle aktivitetsniveau, så det passer ind i din hverdag.

Hvad er prognosen?

Prognosen afhænger af dit udgangspunkt og om du eventuelt også lider af andre tilstande eller sygdomme, som eksempelvis overvægt, sukkersyge eller hjertekarproblemer.

Der er dog god effekt af en livsstilsomlægning. Med fokuseret kostvejledning i kost til PCOS kan man mildne de flestes symptomer i en grad, hvor livskvaliteten kommer tilbage. I mange tilfælde kan man desuden forbedre mulighederne for graviditet.

Snak med os inden du booker

Vi anbefaler i første omgang en indledende samtale, hvor vi i samarbejde planlægger dit videre forløb.

Indledende samtale á 90 min. Pris 1195 kr.

Du er dog altid velkommen til at snakke med os inden du booker en konsultation hos. Det er vigtigt, at der er god kemi mellem dig og din diætist, da et forløb med kostvejledning til PCOS ofte er længerevarende. Har du tvivlsspørgsmål omkring et forløb hos os, anbefaler vi en telefonsamtale med vores Diætist, Klaus, så du har mulighed for at få besvaret alle dine spørgsmål inden du eventuelt booker din konsultation.

Ring for yderligere information på 52301123.

Du kan muligvis få tilskud

Da kostvejleding til PCOS er en afgørende del af behandlingen af syndromet, yder din sundhedsforsikring muligvis  tilskud. Dette kræver at du har en lægehenvisning og en sundhedsforsikring.

Læs mere om tilskud til diætbehandling her.