Persondata

Kære kunde

Med denne tekst vil vi oplyse dig om vores behandling af dine persondata.

I følge den generelle EU forordning om databeskyttelse (GDPR), der trådte i kraft d. 25, maj 2018, defines persondata som

“…enhver oplysning der relaterer til en identificeret eller identificerbar fysisk person (“dataemne”); en identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres direkte eller indirekte, særligt ved reference til en identifikation såsom et navn, et ID-nummer, lokalitetsdata, en online identifikation eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for den fysiske person…”

Derfor ville alle informationer vi får fra dig og om din person blive håndteret og beskyttet i overensstemmelse med ovenstående forordning.

Derfor opbevarer vi dine persondata

Hos Klinik for Helbred og Sundhed behandler vi oplysninger om vores kunder til brug for kunderegister, journalføring og bogføring.

Vi er ansvarlige for, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen. Herved behandler vi kun de relevante oplysninger, der er nødvendige for ovenstående og disse behandles lovligt og med fuld gennemsigtighed. Du har som kunde aktindsigt og kan til enhver tid kræve at se din journal.

Vi behandler dine persondata med henblik på at kunne journalføre dine behandlinger, som vi også er forpligtet til som Sundhedsfaglige.  Formålet med journalføringen er at sikre en høj kvalitet af dine behandlinger og en korrekt bogføring og fakturering. Retsgrundlaget herfor er Journalføringsbekendtgørelsen (Bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler under Styrelsen for Patientsikkerheds). Vi behandles kun de persondata, som du som kunde hos os giver samtykke til. Dette sker i forbindelse med første booking eller behandling hos os, når du overdrager dine persondata til oprettelse af din journal i vores bookingsystem. Uden dit samtykke til Klinik for Helbred og Sundheds behandling af dine persondata er et kundeforhold ikke muligt. Du kan med andre ord ikke være kunde hos os uden at give samtykke til at vi må opbevare og behandle dine persondata i overensstemmelse med Persondataforordningen.


Sådan behandler vi dine persondata

Dine persondata som kunde hos i vores klinik behandles udelukkende internt i klinikken og videregives ikke til tredjemand.

Dine persondata opbevares i følge journalføringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1, i 10 år og efter bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de.

Som kunde har du ret til at anmode klinikkens dataansvarlige om indsigt i, berigtigelse og sletning af personoplysninger om din journal eller til at gøre indsigelse mod klinikkens behandling. Du har som kunden har ret til dataportabilitet, hvorved efter Persondataforordningens art. 20 forstås, at den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til.

Du har ret til at trække dit samtykke til klinikkens behandling af personoplysninger tilbage. Bemærk dette gælder dog kun fremadrettet, hvorved vores kundeforholdet ophører. Alle eksisterende journalføringer opbevarer vi efter ovenstående bekentgørelser i 10 år.

Personoplysninger anvendes ikke til automatiske afgørelser herunder profilering, jf. Persondataforordningens art 22, stk. 1 og 4.

Klager over behandlingen af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.

Tak fordi du er kunde hos os.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte klinikken på:

Klinik for Helbred og Sundhed

Artillerivej 90

2300 København S

Tlf: 52301123

Mail: kontakt@sundt-helbred.dk